การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ภายในประเทศ
Domestic Meetings and Incentives
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัด งานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถ รองรับ ความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัด งานประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับ สังคมและชุมชนทั่วประเทศ.
For more information please kindly email to rgo@tceb.or.th